CRM = Customer Relationship Management

Vad är CRM?

CRM handlar om kundvård och kundrelationer. Ett CRM-system består i grunden av ett kundregister och olika moduler, beroende på verksamhet, för att dokumentera, planera och stödja företagets kontakt och aktiviteter med kunder.

VANLIGA DELAR I ETT CRM

  • Säljstöd
  • Marknadföring
  • Kundsupport