Upphandling och behovsanalys

För att hitta rätt system och sedan lyckas med införandet av ett CRM krävs det en hel del jobb. Det gäller att veta hur processerna ser ut på företaget idag. Komma fram till hur processerna kan förbättras och sedan hitta ett crm-system som stödjer detta. Grundidéerna med ett CRM är att dokumentera och göra information om prospekt och kunder tillgänglig för medarbetare på företaget för marknadsföring, försäljning och kundsupport. Informationen ska även kunna användas för behovsanalys för att hitta rätt kunder och utföra lämpliga åtgärder för t.ex. merförsäljning till befintliga kunder. Viktigt är också att kunna hantera missnöjda kunder på ett bra sätt för att behålla dom som kunder.

Tekniken utvecklas

Den tekniska utvecklingen går fort idag. Krav och önskemål på ett CRM-system förändras när man ser nya möjligheter. Det är nog en av orsakerna till att många företag byter CRM-system efter cirka 5 år.

Dokumentera rätt = framgång

Förmågan att hitta ett lämpligt CRM och få medarbetarna att verkligen använda systemet är avgörande för företagets framgång. Det gäller även att kunna fokusera på rätt åtgärder och komma fram till hur mycket som ska dokumenteras. För mycket dokumentation tar onödigt mycket tid både att lägga in och att hitta bland all informationen. För lite dokumentation gör att bra analyser inte kan tas fram och gör att det inte finns tillräcklig information för bra beslut och kundvård.
Med väl avvägd dokumentationsnivå och förankrade affärsprocesser kommer ni kunna fokusera på det som är viktigt och medarbetarna kommer se CRM-systemet som ett viktigt verktyg i deras arbete.