För att lyckas med införandet av ett CRM krävs det att få med alla på tåget. Få alla att inse nyttan med att dokumentera. Informera och utbilda personalen och se till att bara dokumenterar det som behövs.

Tips för att få fler att använda CRM-systemet

  1. Gör systemet lätt att lära sig för nya användare och se till att det finns bra hjälpmedel och dokumentation när dom vill lära sig mer.
  2. Informera alla om fördelarna med CRM-systemet så att dom blir motiverade att använda systemet.
  3. Ha kontinuerlig utbildning. Introduktionskurser för nya användare och uppföljningskurser för alla. Ta reda på vilka personer som behöver utbildning på speciella delar i systemet och anpassa kurser för dom eller ta reda på orsakerna till att dom inte använder dom delarna, kanske det är något som faktiskt inte behövs.
  4. Hitta superanvändarna – dom som kommer använda systemet mest. Håll specialkurser för dom så kommer dom bli evangelister för systemet och uppmuntrar och inspirerar andra.
  5. Gör det enkelt för säljarna med så få uppgifter som möjligt att fylla i. Det gäller verkligen att sålla och förstå vad som behövs. Gör så att säljarna har max 5  fält att fylla i – då är chansen stor att det blir gjort.
  6. Dölj allt som inte behövs. CRM har ofta en massor uppgifter som kan dokumenteras för att passa en massa olika företag. Dölj allt som inte behövs så att användarna inte bombarderas med datafält och funktioner. Det kommer göra det lättare att få fler personer att använda mer av systemet.

Källa: 13 tips to make people use the CMR